Preskočiť menu

Hlavné navigačné menu

Video prezentácia

Zvoľte si jazyk

Wagner - delenie plechu

Ponúkané služby

Rebrovaná oceľ

V spoločnosti sa vyrába betonárska oceľ, rebrovaná a hladká vo zvitkoch, prútoch, tyčiach. Táto výstuž do betónu – betonárska oceľ je valcovaná za studena z hladkého oceľového drôtu. Spoločnosť zároveň ponúka aj produkt – oceľ hladká na výstuž do betónu, zvitky, v tyčiach, ďalej betonárska oceľ rebrovaná, hladká. V našej ponuke nájdete všetky druhy betonárskej ocele, ako betonárska oceľ, siete do betónu, viazací drôt, zvárané siete, hutný materiál, betonárske ocele. STAVEBNÁ OCEĽ - WAGNER STEELDrát bez okuje            Oceľ betonárska rebrovaná vo zvitkoch

Výroba betonarskej ocele rebrovanej v zvitkoch a prútoch

STAVEBNÁ OCEĽ - WAGNER STEEL

Rebrovaný drôt STEEL
Rebrovaný drôt WAGNER STEEL

VÝROBA REBROVANÉHO DRÔTU OD 4-12 MM
Hladký drôt bez OKUJE
Hladký drôt bez OKUJE


Drôt hladky 4mm bez okuje
Drôt hladky 4mm bez okuje

Popis rebrovania: Na výrobu rebrovanej ocele sa používa nízko uhlíková oceľ valcovaná za tepla, z ktorej ťahaním za studena vznikne rebrovaná oceľ valcovaná za studena. Touto modernou technológiou sme schopní vyrobiť rebrovanú oceľ od 4-12 mm vo zvitkoch ako aj v prútoch. Do rebrovacieho stroja vstupuje hladký drôt z vysutej odvíjačky smerom do navádzacieho zariadenia, z ktorého potom smeruje do samotného stroja, kde sa rebruje a hotový rebrovaný drôt sa naspäť navíja do kotúčov o hmotnosti do max. 2500 kg.