Preskočiť menu

Hlavné navigačné menu

Video prezentácia

Zvoľte si jazyk

Wagner - delenie plechu

Ponúkané služby

pozinkované KARI Siete

pozinkované KARI Siete

Betonárska oceľová výstuž v asfaltovej ceste pre cestnú komunikáciu

klikni pre zobrazenie fotiek

V mnohých krajinách sa na asfaltovej ceste zvyšujú problémy kvality. Pôvod sa hľadá v náraste dopravy a v tepelnom namáhaní. Prostriedky na údržbu a stavby sú obmedzené, a v žiadnom prípade nestačia, aby na cestách boli vhodné podmienky.

Betonárska oceľová výstuž v asfaltovej ceste predstavuje jedno z najviac revolučných riešení z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a ekonomickej úspory vďaka zníženiu celkových nákladov na výstavbu a údržbu po celú dobu životnosti konštrukcie, a tiež z ekologického hľadiska, a to prostredníctvom zníženia využívaných zdrojov.

pozinkované KARI Siete

Predaj hutníckeho materiálu, siete do betónu, betonárska oceľ, viazací drôt, priestorová výstuž, oceľové vlákna do betónu, dištančné prvky, ohýbanie a strihanie betonárskej ocele.

pozinkované KARI Siete

pozinkované KARI Siete