Preskočiť menu

Hlavné navigačné menu

Video prezentácia

Zvoľte si jazyk

Wagner - delenie plechu

Ponúkané službyPonúkané služby

Pozdĺžne delenie plechu zo zvitkov na pásku

Technologické určenie: k pozdĺžnemu rozstrihovaniu pásov plechu vo zvitkoch na niekoľko cyklopások, pások. Sú vhodné pre zaradenie do deliacich liniek v strojárenských prevádzkach a do okrajovacích liniek vo valcovniach plechu a na balenie.
Konštrukčné prevedenie: pracovná časť nožníc je umiestnená na skriňovom podstavci, v ktorom je uložený pohon nožových hriadeľov. Horný hriadeľ je výškovo nastaviteľný ručným kolesom. Pás plechu sa privádza medzi lištami a odvádza medzi dvomi valcami - z nich sa horní valec pritláča k plechu pružinami a uvoľňuje ručnou pákou. Spodný valec je poháňaní ozubeným súkolesím vo vreteníku. Rozstrihovanie pásu sa deje s niekoľkými pármi kruhových nožov, oddelených od seba distančnými krúžkami. Pás sa odvíja z odvijačky ťahom vyvádzacích valcov a kruhových nožov a jednotlivé pásky sa navíjajú na navíjačku.
Usporiadanie pohonu: elektromotor, lamelová spojka, prevodovka – nožové hriadele, navijačka – pohon od prevodovky, brzda – lamelová.
Spúšťanie a ovládanie: elektrické – tlačidlami.
Mazanie: uzavreté ozubené prevody – olejovou kúpeľou, ostatné miesta olejom a tukom – ručným mazacím náradím.
Príslušenstvo dodávané so strojom: kruhové nože, zavádzacia lišta, vložky, príruby nožov.
Príslušenstvo dodávané na objednávku: odvijačka a navijačka, ďalšie kruhové nože, distančné krúžky a vložky.

cyklopásky