Skip the menu

Main navigational menu

Video presentation

Choose the language

Wagner - division of metal sheets

Contact

Current table of contacts

Mapa

Kontakt
Sídlo spoločnosti: Hlavná 111, 080 01 Prešov
korešpondenčná adresa: Teslova 2, 040 12 Košice
tel/fax: 00421/55/729 4635, 729 5955, 0902 158 600

http://www.wagnerxr.eu e - mail: sekretariat@wagnerxr.eu
IČO: 36586145, IČ DPH: SK2021914829, Zapísané: OS Prešov, vl. č. 26389/P
Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú. 2620065015 / 1100, IBAN: SK79 1100 0000 0026 2006 5015

WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o.

Závod Košice: Teslova 2 - pri Teplárni, 040 12 Košice, Slovenská republika
Telefón, Fax: +421 (55) 729 46 35, +421 (55) 729 59 55,7, +421 (55) 674 00 79
Ekonomický úsek: +421 (55) 729 59 56

e-mail: info@wagnerxr.eu     sekretariat@wagnerxr.eu

web: http://www.wagnerxr.eu     http://www.wagner.sk

web: http://www.karisiete.sk     http://www.steelslovensko.sk


Kontakt Medzev

Mapa

Kontakt
Sídlo spoločnosti: Hlavná 111, 080 01 Prešov
korešpondenčná adresa: Teslova 2, 040 12 Košice
tel/fax: 00421/55/729 4635, 729 5955, 0902 158 600

http://www.wagnerxr.eu e - mail: sekretariat@wagnerxr.eu
IČO: 36586145, IČ DPH: SK2021914829, Zapísané: OS Prešov, vl. č. 26389/P
Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú. 2620065015 / 1100, IBAN: SK79 1100 0000 0026 2006 5015

WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o.

Závod Medzev: Revolučná 59, 044 54 Medzev, Slovenská republika
Telefón, Fax: +421 (55) 729 46 35, +421 (55) 729 59 55,7, +421 (55) 466 31 45
Ekonomický úsek: +421 (55) 729 59 56

e-mail: info@wagnerxr.eu     sekretariat@wagnerxr.eu

web: http://www.wagnerxr.eu     http://www.wagner.sk

web: http://www.karisiete.sk     http://www.steelslovensko.com